Vuosikokous

Jokilaaksojen Insinöörien vuosikokous järjestetään Nivalan Puustellissa


KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN


Aika: Lauantai 18.11.2023 klo 14.00
Paikka: Puustelli, Toritie 7, 85500 Nivala
Aloitamme kahvilla klo 14.00, jonka jälkeen avaamme kokouksen.

Ilmoittautumiset tästä linkistä 14.11. klo 23.30 mennessä.


Esityslista:

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen järjestäytyminen

  • Puheenjohtajan valinta
  • Sihteerin valinta
  • Ääntenlaskijoiden valinta
  • Pöytäkirjantarkastajien valinta

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4. Esityslistan hyväksyminen 
5. Toimintakertomus 2022
6. Tilinpäätös 2022 ja toiminnantarkastajan lausunto 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
8. Toimintasuunnitelma 2024
9. Talousarvio 2024
10. Jäsenmaksu vuodelle 2024
11. Hallituksen puheenjohtajan valinta 
12. Hallituksen jäsenten valinta 
13. Toiminnantarkastajien valinta 
14. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista päättäminen
16. Muut asiat 
17. Kokouksen päättäminen


Jokilaaksojen Insinöörit ry
Hallitus